Kieviten op gangbare en biologische akkerbouwbedrijven.

S. Kragten, G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)100-101
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume107
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit