Kijken achter de spiegel van Bernard van Praag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De Pierson Penning 2017 is toegekend aan Bernard van Praag en Arie Kapteyn. Het is een terechte erkenning voor het vele baanbrekende werk dat zij hebben verricht. In deze bijdrage neemt Harry van Dalen de bijdragen van Bernard van Praag door die hij op het terrein van het meting van welzijn geleverd. Door te wijzen op een vergeten weg in de economische theorie en hier invulling aan te geven heeft Van Praag de economische wetenschap rijker gemaakt. Hij laat ook zien waarom het werk van Van Praag niet alleen uniek en innovatief is maar ook van belang voor het beleid van alledag.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 17 okt. 2017

Citeer dit