Killing day-old chicks? Public opinion regarding potential alternatives

F. Leenstra, G.M. Munnichs, V. Beekman, E. Vromans, L. Aramyan, H. Woelders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Killing day-old chicks? Public opinion regarding potential alternatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds