Kinderen en hun gescheiden vaders in vier Europese landen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

270 Downloads (Pure)

Samenvatting

Als ouders scheiden heeft dat vaak ingrijpende economische en sociale gevolgen. Relatief veel gescheiden moeders zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de bijstand. Ook zijn er negatieve effecten – hoewel niet altijd even sterk en dikwijls tijdelijk van aard – op het welbevinden van zowel ouders als kind. Daarnaast kunnen de onderlinge relaties door een scheiding veranderen. De relatie tussen vader en kind lijkt dan het meest problematisch. Over dit onderwerp zijn er in Nederland nog niet veel goede gegevens. Een nieuwe studie biedt inzicht.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume31
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit