Kinderen in migrantengezinnen: een statistisch portret

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Veel migranten die de afgelopen decennia naar Nederland kwamen namen partner en kinderen mee, lieten deze later overkomen of kregen hier kinderen.Om meer over deze kinderen te weten te komen, nam UNICEF het initiatief tot een onderzoek in zeven westerse landen, waaronder Nederland. Met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt de situatie in Nederland in beeld gebracht.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume25
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit