Kinderen willen en kinderen krijgen

S. de Bruijn, M.J.H. Hogerbrugge, E.-M. Merz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

47 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nederlandse vrouwen krijgen gemiddeld iets minder dan twee kinderen. Daarmee behoort Nederland tot de landen waar het kindertal boven het Europese gemiddelde ligt. Desalniettemin verwachten Nederlandse vrouwen en mannen net als in andere Europese landen meer kinderen te krijgen dan daadwerkelijk gebeurt. Welke factoren spelen een rol bij het realiseren van de kinderwens? Met behulp van gegevens uit het onderzoek Familiebanden in Nederland (NKPS – Netherlands Kinship Panel Study) wordt dit nader onderzocht.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit