Kinderwens stabiel. Geen trendbreuk in zicht

G.C.N. Beets, A. de Graaf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

69 Downloads (Pure)

Samenvatting

Verreweg de meeste mensen willen kinderen en realiseren een gezin met twee kinderen. Kinderloosheid, een gezin met één kind of een gezin met drie of meer kinderen zijn, voor zover een keuze, minder populair. De verdeling van gezinnen naar kindertal is de afgelopen drie decennia niet wezenlijk meer veranderd. Ook voor de nabije toekomst zijn er, volgens het Onderzoek Gezinsvorming 2013, geen aanwijzingen dat er een trendbreuk op komst is.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit