Kinderwens wordt in de loop van het leven bijgesteld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Beleid dat zich richt op het verhogen van het kindertal heeft vaak geen,of slechts zeer tijdelijk effect,zo blijkt uit het artikel van Gijs Beets.Bovendien is het de vraag of het nuttig is om de kosten van de vergrijzing te verminderen.De overheid kan zich waarschijnlijk beter concentreren op de vraag hoe mensen geholpen kunnen worden om het aantal kinderen te krijgen dat ze eigenlijk zouden willen krijgen.Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel mensen meer kinderen willen dan ze daadwerkelijk krijgen.De kinderwens wordt in de loop van hun leven vaak naar beneden bijgesteld.Recent NIDI-onderzoek naar de achtergronden hiervan kan nuttig zijn om te kunnen beoordelen of overheidsbeleid mensen kan helpen om hun wensen wel te realiseren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-6
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit