Kinetic studies of bacterial sulfate reduction in freshwater sediments by high-pressure liquid chromatography and microdistillation

C.A. Hordijk, C.P.M.M. Hagenaars, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)434-440
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit