Kinetics of breakdown processes of organic matter in freshwater sediments

T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)91-94
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume12
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit