Kinetics of nitrite oxidation in two Nitrobacter species grown in nitrite-limited chemostats

G.J. Both, S. Gerards, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)436-441
  TijdschriftArchives of Microbiology
  Volume157
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit