Kinetics of the aerobic carbon mineralization: the use of a diffusion chamber

J.J. Olie, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)175-182
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume19
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit