Kinetochore-microtubule attachment is sufficient to satisfy the human spindle assembly checkpoint

Banafsheh Etemad, Timo E F Kuijt, Geert J P L Kops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

61 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetochore-microtubule attachment is sufficient to satisfy the human spindle assembly checkpoint'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds