Kleare taal 11: West wêze (2)

J. Popkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)61
Aantal pagina's1
TijdschriftDe Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje
Volumedesimber
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit