Kleare taal 8: dêr'tst of dêrst?

J. Popkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)10
Aantal pagina's1
TijdschriftDe Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje
Volume1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit