Klem tussen de lokale en mondiale markt, de Amsterdamse Haute Banque vanaf het midden van de zestiende tot het begin van de twintigste eeuw’, I, 1550-1763

Joost Jonker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-45
Aantal pagina's20
TijdschriftAmstelodamum
Volume106
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - mei 2019

Citeer dit