Kleptoplasts mediate nitrogen acquisition in the sea slug Elysia viridis

B. Teugels, S. Bouillon, B. Veuger, J.J. Middelburg, N. Koedam

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  281 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Kleptoplasts mediate nitrogen acquisition in the sea slug Elysia viridis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences