Kleurrijke zeelieden: groepsvorming, klasse en interculturele verhoudingen op een mondiale arbeidsmarkt (1890-1945)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-76
TijdschriftTijdschrift voor Zeegeschiedenis
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit