Klimaatgeïnduceerde areaaluitbreidende planten ondervinden minder ondergrondse en bovengrondse effecten van natuurlijke vijanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)192-192
Aantal pagina's1
TijdschriftGewasbescherming
Volume41
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit