Klinkende munten en klinkende botsplinters in de Oudfriese rechtsteksten: continuïteit, discontinuïteit, intertekstualiteit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)45-66
Aantal pagina's22
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume89
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit