Kloosters, galgen en meisjes van plezier. GIS en geschiedenis in een Fries project

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

168 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-21
Aantal pagina's4
TijdschriftGIS Magazine
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit