Kniezebikker en kniezebieter. Over een peer Stellingwarver voegelnaemen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)26-27
TijdschriftDe Ovend: Stellingwarfs Tiedschrift
Volume48
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 10 dec. 2020

Citeer dit