Knock-Out Serum Replacement and Melatonin Effects on Germ Cell Differentiation in Murine Testicular Explant Cultures

Ahmed Reda, Halima Albalushi, Sheyla Cisneros Montalvo, Mirja Nurmio, Zeliha Sahin, Mi Hou, Niels Geijsen, Jorma Toppari, Olle Söder, Jan-Bernd Stukenborg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Knock-Out Serum Replacement and Melatonin Effects on Germ Cell Differentiation in Murine Testicular Explant Cultures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science