Knocking out the Argonautes.

F.A. Steiner, R.H.A. Plasterk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Argonaute proteins are key players in gene silencing involving small RNAs. In this issue, Yigit et al. (2006) report a comprehensive study of Argonautes in the worm that places many of the 27 family members into a complex gene-silencing network.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)667-668
TijdschriftCell
Volume127
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Knocking out the Argonautes.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit