Knowing versus producing: the acquisition of grammatical gender and the definite determiner in Dutch by L1-TD, L1-SLI, and eL2 children

B. Keij, L. Cornips, R.W.N.M. van Hout, A. Hulk, J. van Emmerik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

255 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)379-403
TijdschriftLinguistic Approaches to Bilingualism (LAB)
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit