Knowledge claim evaluation: a fundamental issue for Knowledge Management

K. Peters, L. Maruster, R.J. Jorna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243-257
TijdschriftJournal of Knowledge Management
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit