Knowledge Maps of the UDC: Uses and Use Cases

A.M. Scharnhorst, R.P. Smiraglia, Christophe Dominique Marie Guéret, A. Akdag Salah

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

97 Downloads (Pure)

Zoekresultaten