Knowledge versus input based growth in Dutch dairy farming, 1880-1960

A.M. Molema, Merijn Knibbe

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2017

    Citeer dit