Koeientaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMelkvee. Onafhankelijk vakblad voor de melkveehouder
Volume20
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 25 jun. 2021

Citeer dit