Koers houden of de bakens verzetten. Organisaties, instituties en netwerken in de Friese vrachtvaart 14de - 18de eeuw: Oratie uitgesproken op 25 september 2018 Rijks Universiteit Groningen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's32
StatusGepubliceerd - 11 sep. 2019

Citeer dit