Koffiepraat

N. van der Sijs, H. Beelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

794 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)240-240
Aantal pagina's1
TijdschriftOnze Taal
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit