Koloniën, migranten en Franse grandeur; Scheuren in het beeld van de voorbeeldnatie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftAcademische Boekengids
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit