Komôf en betsjutting fan Nijfrysk wan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

116 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)46-63
Aantal pagina's18
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit