Komen en gaan in de grote stad

N.L. van der Gaag, J.A.A. de Beer, P. Ekamper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

144 Downloads (Pure)

Samenvatting

De bevolkingsgroei in Nederland was de afgelopen decennia niet overal even groot. De grote steden in de Randstad zijn sterker gegroeid dan de rest van het land. Komt dit doordat de Randstad steeds meer mensen trekt of komt dit door een groeiende populariteit van de stad in het algemeen ten opzichte van het platteland? En hoe zal dit in de toekomst verlopen?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum05 dec. 2017
StatusGepubliceerd - mrt. 2018

Citeer dit