Koning, keizer, admiraal [Review of: Wilfried Uitterhoeve (2010) Koning, keizer, admiraal. 1810: de ondergang van het Koninkrijk Holland]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)113-115
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume126
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit