Koningin Beatrix opent op lexicografencongres de online-versie van het Wurdboek fan de Fryske Taal 40.000 kaartjes over het woordje ‘de’ staan online

A. Dykstra, H. Sijens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftFriesch Dagblad
StatusGepubliceerd - 06 jul. 2010

Citeer dit