Konstruksje fan sosjale identiteit yn it Fryske realisme. It betide wurk (1848-1860) fan Waling Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)268-281
TijdschriftIt Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy
Volume80
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 05 jul 2019

Citeer dit