‘Kooplui met een eigen leger’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)42-49
Aantal pagina's8
TijdschriftHistorisch Nieuwsblad
Volume24
Nummer van het tijdschrift7/8
StatusGepubliceerd - 25 jun. 2015

Citeer dit