Koplopers en volgers in vergrijzing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

42 Downloads (Pure)

Samenvatting

Van alle werelddelen is Europa het meest vergrijsd. Maar het tempo waarin Europese landen vergrijzen verschilt enorm, doordat de belangrijkste demografische motoren van de vergrijzing, geboorte en sterfte, per land verschillen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-6
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume33
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit