Kort nieuws

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)41-44
Aantal pagina's4
TijdschriftVertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 20 aug. 2016

Citeer dit