Kort nieuws

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

156 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)40-43
Aantal pagina's4
TijdschriftVertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen
Volume1
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit