Korte signaleringen [Review of: M. Ebben. Alle streken van het kompas; Maritieme geschiedenis in Nederland; Opstellen over maritieme geschiedenis in Nederland; Aangeboden aan Femme S. Gaastra bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)370-380
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume167
Nummer van het tijdschrift2 / 3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit