Korte signaleringen [Review of: T. Lindblad. Het verre gezicht:Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika: Opstellen aangeboden aan prof.dr. Leonard Blussé]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)599-608
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume167
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit