Kosten van levensonderhoud en loonvorming in Holland en Oost-Nederland 1600-1850

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8981 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)309-324
TijdschriftTijdschrift voor sociale geschiedenis
Volume11
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit