Krimp en de overheid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Op landelijk niveau is het krimpthema nog maar recent geagendeerd en bezint de nationale overheid zich op haar rol bij het omgaan met bevolkingskrimp. Het antwoord zal verschillen per beleidsterrein, maar een voorwaardenscheppende rol, zeker op het ruimtelijk vlak, ligt voor de hand.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-15
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume25
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit