Krimp in Europa: grote regionale verschillen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De bevolking in de Europese Unie zal over een kleine dertig jaar gaan dalen. Binnen de EU zijn er grote verschillen in bevolkingsgroei tussen vooral Centraal-/Oost-Europa en West-/Noord-Europa. De bevolking krimpt al in een derde van alle Europese regio's. De groei in de andere regio's komt vooral door een positief migratiesaldo, onder meer veroorzaakt door arbeidsmigratie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume25
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit