Krimp in Friesland.Het Franse platteland, dat wordt Friesland

J.H.P. van der Vaart, P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17
TijdschriftLeeuwarder Courant
StatusGepubliceerd - 14 okt. 2010

Citeer dit