Krimpende bevolking is een hersenschim

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20
TijdschriftDe Volkskrant
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2003

Citeer dit