Kris Alexanderson, Subversive Seas: Anticolonial Networks across the Twentieth-Century Dutch Empire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageKris Alexanderson, Subversive Seas: Anticolonial Networks across the Twentieth-Century Dutch Empire
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer66
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume135
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2020

Citeer dit