Kritik des Gothaer Programms? Bibliographische Beobachtungen zur Fernwirkung einder ideologischen Weichenstellung.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)60-93
TijdschriftBeiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit